Ofsetová tlač:

Ofsetová tlač alebo ofset je tlač z plochy (teda tlač, pri ktorej sú tlačiace a netlačiace miesta v rovnakej výškovej úrovni), pri ktorej prenos tlačovej farby iba z tlačiacich miest zabezpečujú rozdielne fyzikálno-chemické vlastnosti tlačiacich a netlačiacich miest. Tlačiace miesta prijímajú mastnú tlačovú farbu (sú olejofilné) a netlačiace miesta prijímajú vodu (sú hydrofilné). Ofset je nepriama tlač, lebo výsledný obraz sa z tlačovej formy tlačí najskôr na gumený valec a až potom na papier. Farba sa prenáša dvakrát. Použitie gumeného valca umožňuje tlač jemných detailov aj na menej kvalitný papier, valec totiž priľne aj na nie úplne hladký povrch.
Ofset je vo svete najpoužívanejšou tlačovou technikou a má takmer univerzálne použitie. Ofsetová tlač na rozdiel od digitálnej tlače umožňuje aj tlač tzv. priamych farieb (PANTONE). Každá z týchto farieb má presné číselné označenie a presný pomer miešania odtieňov.
Odporúča sa spravidla od nákladov 1000 ks a viac.

Digitálna tlač:

O digitálnej tlači hovoríme, keď je tlačový systém (tlačiareň) napojený priamo na počítač, v ktorom sú uložené informácie o tlači v digitálnej podobe. Digitálna tlač je efektívna moderná tlačová metóda, pri ktorej sa na rozdiel od ostatných tlačových techník, nevyžadujú rôzne predprípravné fázy, výrobu predlôh a šablón, ale umožňuje rýchlu editáciu a tlač všetkého čo je dostupné na príslušnom elektronickom zariadení. To výrazne odbúrava náklady na prípravu.
Tlačí sa CMYK-om. Možnosť personifikovanej tlače ( z databáz ).

Používa sa spravidla pri nižších nákladoch, možnosť už od 1ks.